คุมเข้มกระเช้าปีใหม่ของสดห้ามวางเกิน3วัน

กทม.วางแนวทางควบคุมดูแลการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร โดยได้ขอความร่วมมือให้ผู้จำหน่ายกระเช้าของขวัญ คัดเลือกสินค้าคุณภาพดี มีฉลากอาหารถูกต้อง มี อย. รับรอง แสดงรายละเอียด วันหมดอายุของสินค้าทุกชนิดบนกระเช้าของขวัญ

รายงานข่าวจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งประชาชนต่างซื้อหาของขวัญปีใหม่รูปแบบต่างๆ มอบให้แก่กัน โดยกทม.ได้เริ่มส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าที่นำมาจัดกระเช้า เนื่องจากอาจมีกลุ่มผู้ค้า ผู้ประกอบการนำสินค้าไม่ได้คุณภาพ หมดอายุ มาบรรจุในกระเช้า ซึ่งผู้บริโภคอาจไม่สามารถตรวจสอบสินค้านั้นๆได้ในทันที ทำให้ได้สิ่งที่ไร้คุณภาพ ดังนั้น กทม.จึงได้วางแนวทางควบคุมดูแลการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร โดยได้ขอความร่วมมือให้ผู้จำหน่ายกระเช้าของขวัญ คัดเลือกสินค้าคุณภาพดี มีฉลากอาหารถูกต้อง มี อย. รับรอง แสดงรายละเอียด วันหมดอายุของสินค้าทุกชนิดบนกระเช้าของขวัญ โดยต้องแสดงสัญลักษณ์ของห้าง สถานประกอบการบนกระเช้าของขวัญ แสดงวันที่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า และสถานที่จำหน่ายกระเช้า ต้องมีการระบุข้อความ หากผู้บริโภคไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้าสามารถนำมาแลกเปลี่ยน หรือ คืนได้ภายในวันที่ 28 ก.พ. ปี 61 ซึ่งผู้ประกอบการต้องติดแผ่นป้ายประกาศให้ชัดเจน โดยขณะนี้ กทม.ได้มีคำสั่งให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจการจัด จำหน่ายกระเช้าของขวัญตามจุดจำหน่าย ทั้งในห้างสรรพสินค้าและตลาดต่างๆอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนพ.ย.2560 นี้เป็นต้นไป จนถึงต้นปี 2561. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth