มท.แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

มหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ที่วัดประจำจังหวัด-อำเภอ-ท้องถิ่น ชวนประชาชนเข้าร่วม หวังเป็นแรงจูงใจลด-ละ-เลิก-อบายมุขในช่วงปีใหม่ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม“สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล

เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561” ขึ้นที่วัดราชบพิธฯ  ในวันที่ 31 ธ.ค. เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. และจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 45 รูป ในเช้าวันที่ 1 ม.ค.2561 เวลา 06.00 น. ที่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิธขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากรของส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นมงคลเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่เป็นมงคล อีกทั้งเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุขในช่วงเทศกาลปีใหม่
นายนิสิต กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดงานในส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยให้ประสานการดำเนินการกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีฯ ในระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.60 ถึง 1 ม.ค.61 ที่วัดประจำจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่เหมาะสมที่แต่ละพื้นที่กำหนด พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews