ศาลเจ้าแสงธรรม

เป็นศาลเจ้าเล็ก ๆ แต่ชาวบ้านให้ความนับถือมากมาย ซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้มีหลายชื่อเรียกด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าเต่งก้องต๋อง หรือศาลเจ้าซิงเจียกอง หรืออ๊ามเตงก่องต๋อง ที่นี่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2434 โดยหลวงอำนาจนรารักษ์ (ดันด้วด) เพื่อเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าจีนที่สายตระกูลนับถือมาแต่เดิม

ทั้งนี้ ศาลเจ้าแสงธรรมนั้นได้รับการออกแบบสถาปัตยกรรมตามวัฒนธรรมจีน สง่างามด้วยอาคารที่มีรูปทรงคล้ายเก๋งจีนขนาดเล็ก มีหลังคาปูนปั้นรูปมังกรและตุ๊กตาจีนอันเป็นที่นิยมอย่างมากในมณฑลฮกเกี้ยน สำหรับภายในศาลเจ้านั้นประดับด้วยภาพเขียนลายเส้นสีดำในตารางสี่เหลี่ยมเต็มผนังด้านข้างสองด้าน โดยบรรยายถึงเรื่องราวของตำนาน “ซิยินกุ้ย” ที่มีความเกี่ยวพันกับเทพอ๋องซุนต่ายสาย และในปี พ.ศ. 2540 นั้น ศาลเจ้าแสงธรรมได้รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการคัดเลือกของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการบูรณะศาลเจ้าครั้งใหญ่เพื่อฉลองศาลเจ้าครบรอบ 109 ปี ในปี พ.ศ. 2543. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand