เผยคนไทยเสพยาบ้า ทำป่วยจิตเวชพุ่งกว่า 90%

กรมสุขภาพจิต ยกระดับรพ.จิตเวชนครพนมฯ เป็น“ศูนย์เชี่ยวชาญโรคจิตเวชจากสารเสพติด” ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง “จิตแพทย์” เผยในรอบ 4 ปี คนไทยเสพยาบ้าทำป่วยจิตเวช พุ่งกว่า 90%  นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครพนมฯ เปิดเผยว่า ผู้ป่วยจิตเวช และยาเสพติดจากสปป.ลาวเข้ามารักษาที่รพ. จิตเวชนครพนมฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยผู้ป่วยนอกเพิ่มจาก 1,601 คน ในปี 2557 เป็น 1,878 คน ในปี 2560 หรือประมาณร้อยละ 5 ส่วนผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นจาก 11 คน เป็น 21 คน หรือประมาณร้อยละ1 โรคที่พบมากที่สุด คือ โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า และกลุ่มความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารเสพติด ส่วนผู้ป่วยจิตเวชไทยที่เกิดจากการใช้สารเสพติดในรอบ 4 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ในปี 2557 จำนวน 3,360 คน เพิ่มเป็น 3,801 คน ในปี 2560 ประมาณร้อยละ 90 เป็นกลุ่มยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน ซึ่งมีฤทธิ์ทำลายสมองและเกิดอาการทางจิตอย่างถาวร
 
นพ.กิตต์กวี กล่าวต่อว่า สำหรับความร่วมมือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชครั้งนี้ รพ.จิตเวชนครพนมฯ ยังได้พัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยจาก สปป.ลาวและประเทศกลุ่มอาเซียน โดยมีป้ายแนะนำการบริการเป็นทั้งภาษาไทย  ลาว และอังกฤษ และใช้ระบบบาร์โค้ดที่ซองยา ประชาชนสามารถสแกนชื่อยาได้ทางสมาร์ทโฟน
 
ทั้งนี้ นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวหลังเป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด ระหว่างรพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์และรพ.แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ว่า เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม หนองคาย และมุกดาหาร อาจทำให้ประชาชนมีปัญหาสุขภาพจิต จากการเคลื่อนย้ายแรงงานและปัญหายาเสพติดซึ่งทำให้เกิดโรคจิตเวชเพิ่มขึ้นและรุนแรงกว่าโรคจิตเวชทั่วไปหลายเท่าตัว ดังนั้นจึงมีนโยบายพัฒนารพ.จิตเวชนครพนมฯ เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคทางจิตเวชทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และพัฒนาความเชี่ยวชาญการรักษาโรคจิตเวชที่เกิดจากการใช้สารเสพติด ก่อนขยายผลทั่วประเทศ
 
นพ.บุญเรือง กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังให้ เป็นศูนย์วิชาการให้ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า และมณฑลยูนนานของจีน ซึ่งมีลักษณะการแพร่ระบาดของปัญหานี้ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ทางรพ.แขวงคำม่วน สปป.ลาว มีแผนจะส่งบุคลากรทางการแพทย์มาฝึกอบรมด้านสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด ที่รพ.จิตเวชนครพนมฯ และร่วมพัฒนาระบบบริการข้ามพรมแดน โดยเฉพาะระบบการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะฉุกเฉินเริ่มปีงบประมาณ 2561. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews