เพิ่มประชาสัมพันธ์ “ทิ้งเป็นที่-เก็บเป็นเวลา”

โครงการ ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา อุปสรรคเพียบ ประชาชนในพื้นที่และเจ้าของอาคารไม่ให้ความร่วมมือ นางวัลยา วัฒนรัฐ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้ รายงานความคืบหน้าโครงการ “ทิ้งเป็นที่….เก็บเป็นเวลา” แก่คณะผู้บริหาร กทม. ว่าได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับทราบโครงการภายใต้แนวคิด”เก็บขยะด้วยใจรับใช้พี่น้องด้วยความยินดียิ่ง”

ทั้งนี้ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์4พื้นที่ ดังนี้ 1.ถนนสายหลัก2.ถนนสายรอง3.ชุมชนและ4.คลอง โดยมีเป้าหมายในการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 1,814 ป้ายซึ่งดำเนินการแล้ว 1,134 ป้าย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการหลายประการ คือ 1.ยังพบว่ามีการทิ้งขยะนอกจุดและนอกเวลาที่กำหนด 2.ประชาชนไม่ต้องการให้จุดทิ้งขยะในโครงการตั้งอยู่หน้าบ้านร้านค้าและสถานประกอบการของตนเอง 3.จุดทิ้งขยะไม่สะอาดส่งกลิ่นเหม็นเนื่องจากประชาชนไม่นำขยะใส่ถุงหรือทิ้งขยะตามความสะดวก 4.ป้ายประชาสัมพันธ์ ชำรุดสูญหายและถูกทำลายห้ามการทิ้งขยะขนาดใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ปะปนกับขยะทั่วไป ทำให้รถเก็บขยะไม่สามารถเก็บคนได้ทันทีทั้งนี้ ได้มีการเสนอวิธีการดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น คือ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของโครงการ เช่น จัดทำประกาศของสำนักงานเขตหรือมอบหมายพนักงานกว่าและเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยประจำพื้นที่และแนะนำ ประชาชนให้นำขยะมาทิ้งอยู่ในเวลาที่กำหนด ด้าน นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า ขอให้ทุกสำนักงานเขตติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลาให้เรียบร้อยภายในวันที่ 1 พ.ค.61 เนื่องจากสำนักสิ่งแวดล้อมจะทำการสำรวจจุดที่จะดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการจ้างอาสาสมัครในชุมชนมาช่วยในการชักลากขยะและแก้ไขปัญหาขยะตกค้างเพื่อช่วยกันรักษาความสะอาด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth