ไทย-ญี่ปุ่นร่วมแก้จุดเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน

กรุงเทพฯ 14 พ.ย. – กรมทางหลวงชนบทผนึกกระทรวงที่ดินฯ ญี่ปุ่น แก้จุดเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยทางถนน ลงพื้นที่นำร่องจุดเสี่ยงนครราชสีมาและปทุมธานี นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสมัย โชติสกุล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) นำคณะผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (MLIT) ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนลงพื้นที่สำรวจพื้นที่นำร่อง

ถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304-บ้านท่ามะปรางค์ อำเภอวังน้ำเขียว,ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – บ้านลำลูกกา ตำบลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อวิเคราะห์ศึกษาแนวทางการปรับปรุงถนนสายดังกล่าวให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และจะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงความปลอดภัยบนทางหลวงชนบทที่มีลักษณะเดียวกันกับพื้นที่นำร่องดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ ทช.ยังมีแผนดำเนินงานมาตรการความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงให้เสร็จก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมีแผนการดำเนินงาน ได้แก่ การลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยจุดอันตรายและจัดทำรายงานพร้อมแบบปรับปรุง ทั้งนี้ หลังจากเทศกาลปีใหม่ 2561 ทช.จะประเมินผลการปรับปรุงความปลอดภัยจุดเสี่ยงทั้งหมดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาเพิ่มต่อไป.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.