เที่ยวร้อยเอ็ดสัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตแบบเรียบง่าย

จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่อยู่ตอนกลางของภาคอีสาน อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำ ภาชี มีความเจริญรุ่งเรืองในยุคประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจเป็นอย่างมากซึ่งมีความหลากหลายในแง่ของวัฒนธรรมและศาสนา ซึ่งมีเสน่ห์แห่งอารยธรรมโบราณที่จะชวนให้เราเดินทางได้ไปสัมผัส และรวมถึงมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามหลายแห่งที่น่าสนใจการเดินทางอาจจะใช้บริการ รถรับจ้าง เพื่อเป็นการเดินทางที่ง่ายขึ้นอาจจะชวนเพื่อนพี่น้องไปก็ได้เราไปทำความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดกันให้มากขึ้นดีกว่าค่ะ